سرپرست مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شد
با حکمی از سوی مشاور وزیر و رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، مسلم رحیمی به عنوان سرپرست مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شد.
 ٠٨:٤٤ - شنبه ٢ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شناسایی زمین های مستعد جهت کشت کلزا در شهرستان تهران
جلسه کمیته برنامه ریزی کشت پاییزه با محوریت کشت کلزا در شهرستان تهران برگزار شد.
 ٠٨:٣٩ - شنبه ٢ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ملارد منصوب شد
با حکمی از سوی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، حمید احمدی به عنوان سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ملارد منصوب شد.
 ٠٨:٢٤ - شنبه ٢ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>