ردیف عنوان آدرس
1 سامانه سجاده (ستاد اقامه نماز استان تهران)                 monir 213 .ir
2 حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی       http://velayat.agri-jahad.ir
3 پایگاه اطلاع رساني دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت كشاورزي   http://velayat.maj.ir/index.aspx?tempname=velayat&lang=1&sub=10
4 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری https://www.leader.ir/