فرم پیشنهادات و ارسال درخواست به صورت الکترونیکی
* = ضروري
با سلام و احترام: مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آماده بررسي نظرات ، پيشنهادات و شكايات مردمي مي باشد. شكايات بدون قيد نام و نام خانوادگي ، آدرس كامل پستي و شماره تلفن غير قابل بررسي مي باشد.
نكات قابل توجه: 1- از ارسال درخواست استخدام خودداري و براي اطلاع از فرصت هاي اشتغال ، سرمايه گذاري و كارآفريني و فرآيند انجام آن به سايت مربوطه مراجعه نمائيد 2-پاسخ بررسي انجام شده . به آدرس متقاضي (در صورت قيد آدرس كامل) ارسال مي گردد.
*نام : *
*نام خانوادگی : *
* کد ملي:
*شماره تماس:
* آدرس کامل و کد پستي:
ايميل (e-mail):
* شکايت / درخواست:
كد تاييد : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*