مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات

نام:فائق

نام خانوادگی: فتحی

عنوان:سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شمیرانات 

شماره تلفن:02122237065

 پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:یوسف

نام خانوادگی:جوشن

عنوان:معاون اداری مالی

شماره تلفن:02122211732

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:هومن

نام خانوادگی:قدس

عنوان: معاون فنی و اجرایی

شماره تلفن:02122231225

پست الکترونیک:  mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:فاضل

نام خانوادگی: بیگی

عنوان: رییس اداره فنی 

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:محمد

نام خانوادگی:شورجه

عنوان: سرپرست اداره امور اراضی

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:مهشید

نام خانوادگی:مدبری راد

عنوان: رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی 

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:مریم

نام خانوادگی:کمالی سروستانی

عنوان: مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13


نام:محمد

نام خانوادگی:شورجه

عنوان: مسئول مرکز خدمات لواسانات

شماره تلفن: 02126542025

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:لواسان کوچک-بعد از میدان امام خمینی- بلوار امام خمینی- جنب اداره پست و بهزیستی-مرکز جهاد کشاورزی بخش لواسانات

نام:پروانه

نام خانوادگی:اقبالی

عنوان: رئیس اداره هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 02126542025

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:لواسان کوچک-بعد از میدان امام خمینی- بلوار امام خمینی- جنب اداره پست و بهزیستی-مرکز جهاد کشاورزی بخش لواسانات