مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات

نام:رضا

نام خانوادگی: نامجویان

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان شمیرانات 

شماره تلفن:02122237065

 پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:سید ولی اله

نام خانوادگی:حسنی

عنوان:معاون اداری مالی

شماره تلفن:02122211732

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:هومن

نام خانوادگی:قدس

عنوان: معاون فنی و اجرایی

شماره تلفن:02122231225

پست الکترونیک:  mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:فاضل

نام خانوادگی: بیگی

عنوان: رییس اداره فنی 

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:حسین

نام خانوادگی:ابراهیمی

عنوان: رئیس اداره امور اراضی

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک: mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:مرتضی

نام خانوادگی:محمدی آراسته

عنوان: رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی 

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:مریم

نام خانوادگی:کمالی سروستانی

عنوان: مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن: 02122231225

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی خیابان موسیوند نبش کوچه شفقی پلاک 13

نام:سعیده

نام خانوادگی:سعیدی

عنوان: مسئول مرکز خدمات لواسانات

شماره تلفن: 02126542025

پست الکترونیک:mjk.shemiranat@jktehran.ir

آدرس پستی:لواسان کوچک-بعد از میدان امام خمینی- بلوار امام خمینی- جنب اداره پست و بهزیستی-مرکز جهاد کشاورزی بخش لواسانات