ردیف عنوان آدرس
1 سامانه کارا http://kara.mcls.gov.ir
2 سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری ( سیتا) http://cita.maj.ir
3 سامانه جامع مدیریت اطلاعات و واگذاری مجتمع ها و شهرک های کشاورزی http://192.168.1.53
4 شرکت شهرک های کشاورزی www.apcp.ir