ردیف عنوان آدرس
1 سامانه سجاده (ستاد اقامه نماز استان تهران)                 monir 213 .ir
2 حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی       http://velayat.agri-jahad.ir
3 پایگاه اطلاع رساني دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت كشاورزي   http://velayat.maj.ir/index.aspx?tempname=velayat&lang=1&sub=10
4 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری https://www.leader.ir
5 پایگاه دفتر آیت ا... وحید خراسانی http://wahidkhorasani.com/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
6 پایگاه دفتر آیت ا... سیستانی https://www.sistani.org/persian/
7 پایگاه دفتر آیت ا... نوری همدانی https://noorihamedani.ir/
8 پایگاه دفتر آیت ا... مکارم شیرازی https://makarem.ir/
9 پایگاه دفتر آیت ا... جوادی آملی http://javadi.esra.ir/
10 پایگاه دفتر آیت ا... سبحانی https://tohid.ir/
11 پایگاه دفتر آیت ا... شبیری زنجانی https://zanjani.ir/