دستورالعمل و قوانین مرتبط با بخش

دستورالعمل عملیاتی و اجرایی ضد عفونی،كنترل و تمیز کردن كمباين در خصوص سیاهک و علفهای هرز


نحوه انجام کار: تمیزکردن کلیه قسمتهای کمباین اعم از قسمتهای داخلی و بیرونی کلیه کمباینهای فعال در مناطق آلوده و کمباینهای مهاجر که از مناطق آلوده کشور یا استان به منطقه مورد نظر عزیمت می‌نمایند بشرح ذیل: 1- جمع آوری مجدد یکی از ردیف های برداشت شده مزرعه آلوده حدود 30 تا 40 متر قبل از خروج از مزرعه آلوده 2- راه اندازی کلیه واحدهای کمباین به مدت 10 تا 15 دقیقه اعم از پلاتفرم، خرمنکوب و بوجاری با دور کامل موتور و حداکثر سرعت کوبنده و پنکه باد، در حالی که انتهای کمباین پائین تر از جلو ی آن قرار گرفته باشد كه لازم است برای جلوگیری از انتشار بذر علفهای هرز، کمباین دور از مزارع عاري از علف هرز و يا در داخل همان مزرعه آلوده قبلي راه اندازی و تمیز گردد. 3- تمیز کردن کلیه قسمتهای بیرونی کمباین که می تواند محل ذخیره بذر علفهای هرز باشد اعم از بدنه ، نبشیهای شاسی، داخل رینگ چرخ، روی کانال تغذیه ، داخل کابین و زیر پای راننده، کناره‌های داخل و خارج پلاتفرم بوسیله فشار باد پمپ باد کمباین یا پمپ یدک 4- تمیز کردن کلیه قسمتهایی که احتمالاً بوسیله نشت روغن چرب یا خیس شده اند 5- زدودن کاه و کلش و بقایا و همچنین ریشکهای قفل شده در کناره های الکها و منافذ کاه پرانها 6- ضد عفونی کمباین بوسیله دستگاه های سمپاش اعم از پشتی ساده یا موتوری لانس دار با فشار حداقل 1.5 بار با محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد و یا ماده سفید کننده وایتکس به میزان 4 لیتر آب بعلاوه 1 لیتر وایتکس ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در مزارع بذري، براي اطمينان از عدم اختلاط بذر علف هرز احتمالي به جا مانده در قسمتهاي داخلي كمباين(مجاري انتقال يا مخزن)با محصول مزارع بذري، علاوه بر رعايت كليه موارد فوق‌الذكر، لازم است هنگام شروع برداشت مزرعه بذري،‌ نسبت به برداشت بخشي از مزرعه و خالي نمودن بذر داخل مخزن كمباين و استفاده از آن در مواردي غير از مصارف بذري اقدام نمود.

 

توصیه به عدم استفاده از کمباین های کاه جمع کن ( کاه کوب ) در برداشت غلات 


با توجه به این که کمباین های کاه جمع کن ( کاه کوب ) صرفاً قابلیت برداشت مزارع با عملکرد کمتر از 2 تن در هکتار را دارا بوده و دارای ریزش و ضایعات بالاتری نسبت به کمباینهای مرسوم ( به دلیل فرسودگی و مستهلک بودن، محدودیت در انجام تنظیمات فنی و عدم رعایت حداقل مسائل فنی در طراحی و ساخت این نوع کمباین ها) هستند و همچنین این کمباین ها امکان برداشت در مزارع مرطوب و دارای علف هرز را ندارند. لذا به زارعین عزیز اکیداً توصیه می شود از بکارگیری این کمباین ها در برداشت محصول غلات مخصوصاً مزارع آبی خودداری نمایند.