شرح وظائف:

1)   صدور گواهی جبهه

2)   صدور گواهی کسر خدمت سربازی

3)   پیگیری امور مربوط به مصدومین شیمیایی جنگ و معرفی به بنیادشهید

4)   دیدارو سرکشی به خانواده های معظم شهداو ایثارگران

5)   بررسی مسائل و مشکلات ایثارگران و خانواده های معظم شهدا به منظور ارائه تسهیلات

6)   برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی برای ایثارگران

7)   برگزاری یادواره های دفاع مقدس