شرح وظایف مدیریت رفاه و پشتیبانی

-1
برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی برای کارکنان و خانواده های آنها .
-2
توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی و ایجاد مراکز مربوط .
-3
فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت استفاده کارکنان و خانواده آنها از امکانات پزشکی ،بهداشتی و درمانی با حداقل هزینه .
- 4
نظارت و هماهنگی فعالیت شرکت های تعاونی مسکن ، مصرف ، تولید و ...
- 5
انجام اقدامات لازم در خصوص امور بیمه ای کارکنان از طریق انعقاد قرارداد های تکمیلی درمان، عمر، حوادث و پیگیری از طریق واحدهای ذیربط .
-6
بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص اسناد و مدارک پزشکی ارائه شده توسط پرسنل .
-7
بررسی و اظهار نظر در خصوص تعرفه های خدمات درمانی و ارزیابی آنها .
-8
ایجاد تسهیلات لازم به منظور برخورداری کارکنان از تورهای زیارتی و سیاحتی.
-9
ارزیابی و نظارت در خصوص خرید و فروش و اجاره و واگذاری ساختمانها و املاک .
-10
مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای جامع ساختمانها و تأسیسات اداری  و اجرای طرح ها و برنامه های پیشنهادی مربوطه .
- 11
انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسیسات اداری .

-12نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و تأسیسات اداری از نظر تطبیق کار با نقشه ، مشخصات و پیشرفت فیزیکی انجام کار.
-13
جمع آوری و نگهداری به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماکن ، ساختمانها ، تأسیسات و تجهیزات ، ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیر منقول  .
-14
برنامه ریزی در جهت تأمین ، نگهداری و توزیع تجهیزات ، ماشین آلات ، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و سایر ملزومات مصرفی بین واحد های تابعه ستاد بر اساس نیازها و درخواست مورد نظر.
-15
اداره امور انبارها و نظارت بر سایر منابع تدارکاتی .
-16
مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای مخابراتی و ارتباطی در کلیه واحد های تابعه .
-17
برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به خرید ، نصب و تعمیر ونگهداری شبکه ارتباطی و مخابراتی .
- 18
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقلیه وزارتخانه سبک ، نیمه سنگین و سنگین سازمان اعم از شماره گذاری ، بیمه ، مجوز ، مجوز طرح ترافیک ، عوارض و سایر و نیز رسیدگی ، کنترل و نظارت درجهت تعمیرات کلیه خودروهای سازمان و ارایه خدمات نقلیه مورد نیاز به کلیه واحدهای ستاد .
-19
برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداری ، نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن و ساختمانهای اداری ستاد .
- 20
همکاری در خصوص برگزاری گردهمایی ها، مراسم و سایر تشریفات ستاد .
-21
مدیریت خوابگاه ها ، خانه های سازمانی و سایر مراکز مشابه .
-22
پیشنهاد تبصره ها و برنامه ریزی در جهت تنظیم موافقت نامه های مربوط به طرح ها و پروژه های ساختمان های اداری ، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر موارد مورد نیاز سازمان.
-23
شناسایی ، آماده سازی ، برنامه ریزی و اقدام در جهت واگذاری و فروش اموال مازاد وزارتخانه به اشخاص حقیقی و حقوقی .
- 24
تهیه و تدوین و ارائه پشنهادات ، دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به بهبود روش ها ، نحوه واگذاری فعالیت های امور پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی با همکاری واحد ذیربط .

25- کلیه امور مربوطه به مخابرات

26- کلیه امور مربوط به اغذیه