ردیف عنوان آدرس
1 وزارت جهاد کشاورزی- معاونت امور تولیدات دامی http://dla.maj.ir
2 سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری(سیتا) www.cita.maj.ir
3 سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی www.sps.bki.ir
4 سامانه سماصط https://www.samasat.ir
5 سایت نظام مهندسی و کشاورزی استان تهران www.anreo.ir
6 سایت پشتیبانی امور دام کشور www.iranslal.com
7 تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی  www.agrilib.ir
8 پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری  https://www.itpnews.com