نكات و توصيه های مهم به واحدهای آبزی پروری

1- استخرها به درستی خشک و ضد عفونی شوند

2- از آنجایی که مهم ترین عامل گسترش بیماری VHS در کشور ، جابجایی بچه ماهی آلوده می باشد ، مقتضی است هر گونه خرید و فروش و نقل و انتقال بچه ماهی از طریق هماهنگی با شبکه های دامپزشکی مبداء و مقصد ، انجام آزمایشات لازم و اخذ گواهی سلامت و مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای صورت گیرد بدیهی است با هر گونه جابجایی غیرمجاز بچه ماهی ، برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت و تخم ها در بدو ورود ضدعفونی شوند.

3- در صورتی که یکی از مزارع بالا دست شما درگیر بیماری VHS يا هر نوع بيماری ديگری شده است ، تا اطلاع ثانوی از ورود بچه ماهی جدید به مزرعه خود خوداری نمائید.

4- استخرهایی در ابتدای مزرعه ، جهت قرنطینه در نظر گرفته شود و کلیه ماهیان وارد شده ، در شرایط قرنطینه به مدت حداقل 3 هفته قرار گیرند به طوری که آب و ماهیان این استخرها هیچ تماسی با سایر بخش های مزرعه نداشته باشند و آب این استخرها با آب برگشتی مخلوط نشود.

5- کلیه شرایط بهداشتی و قرنطینه ای مزرعه را طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور مراعات نمائید. (جلوگيری از بازديدهای غير ضروری ، پوشيدن لباس مخصوص ، كنترل بهداشتی خودروهای حمل ، ضدعفونی وسايل صيد ، عدم استفاده از غذاهای دست ساز و غير استاندارد ، جلوگیری از تردد کارگران بین مزارع در مواقع شیوع بیماری ، ایجاد چاله آهک در ورودی مزارع و سالن انکوباسیون جهت خودروها و اشخاص....)

6- ماهیان بازاری خود را با مجوز دامپزشکی و انجام آزمایش عاری بودن ماهی از مالاشیت گرین به بازار عرضه نمائید. (كاربرد مالاشيت گرين در واحدهای آبزی پروری اكيدا ممنوع است)

7- در صورت بروز هر گونه تلفات غیر معمول ، مراتب را سریعاً به شبکه دامپزشکی محل اطلاع دهید و ماهیان تلف شده جمع آوری گردد و از رها سازی تلفات در رودخانه و محیط اطراف مزرعه اکیدا خودداری گردد.

8- در اسرع وقت نسبت به تهیه چاه یا کانال دفن تلفات و نیز یک کوره لاشه سوز مناسب برای مزرعه خود اقدام نمائید. ماهيان تلف شده بايد در چاهك های مخصوص دفن گردند.

9- مصرف خودسرانه دارو هزینه ها را بالا برده و درمان های بعدی را مختل می کند پس از مصرف بی رویه داروها خصوصا آنتی بیوتیک اجتناب شود.

10- با توجه به این که تنها مرجع پرداخت خسارت ناشی از تلفات ، حذف و یا معدوم سازی متعاقب بروز بیماری های آبزیان ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد ، لازم است در اسرع وقت نسبت به بیمه نمودن آبزیان مزرعه خود اقدام نمائید. (در صورت بروز هر گونه تلفات در ماهيان استخرهای شما جبران خسارت فقط از طريق صندوق مذكور قابل پرداخت است)

11- نسبت به معرفی مسئول فنی مزرعه خود به شبکه دامپزشکی و مدیریت جهادشهرستان اقدام و تمامی امور بهداشتی را با ایشان هماهنگ نمائید. (خاص واحدهای توليد بچه ماهی)

12- نهايت همكاری با عوامل: دامپزشكی ، شيلات و مديريت های جهادكشاورزی شهرستان ها به عمل آيد.