ردیف نام آدرس
1 سامانه مرکز خشکسالی ndc.irimo.ir
2 سامانه تهک tahak.irimo.ir
3 اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران www.ostan-th.ir