سؤال1. چرا هنگام باز کردن پرتال سازمان بالاي صفحه پرتال(Header) نمايش داده نمي شود؟
پاسخ.  چون بر روي سيستم شما نرم افزار Flash Player نصب نيست.
سؤال2. آيا ما مي توانيم در قسمت مقالات علمي که در پرتال سازمان قرار دارد اطلاعات قرار دهيم و با بخش پرتال سازمان در اين زمينه همکاري داشته باشيم؟
پاسخ.  بله در صورت تمايل به همکاري در گذاشتن اطلاعات در لينک مقالات علمي مي توانيد با شماره تلفن 81122214-021 ، مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات تماس گرفته تا راهنمائي شده و در صورت لزوم سطح دسترسي ، جهت همکاري دريافت نمائيد.
سؤال3. جهت دريافت شماره تماس مديران و يا معاونين سازمان به کدام قسمت پرتال مراجعه کنيم؟
پاسخ.  در ستون سمت راست صفحه پرتال ، از لينک درباره ما ، زيرلينک معرفي مسئولين سازمان را کليک کنيد.