تاريخچه پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تکنولوزی وب جهت ارائه خدمات و اطلاعات آماری و کشاورزی خود به شهروندان استفاده کرده و از سال 1389 به دليل دسترسی سريع تر و آسان تر شهروندان به خدمات و اطلاعات کشاورزی ، ارائه خدمات خود را از طريق پرتال شروع کرد.

پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران شامل 16 زیرپرتال می باشد.

پرتال سازمان جهادکشاورزی در جشنواره ارزیابی وبگاه دستگاه های اجرائی استان تهران که توسط استانداری تهران برگزار شد در سال 1397 مفتخر به کسب رتبه اول وبگاه های ادارات و سازمان ها گردید.

 

 

امکاناتی که پرتال سازمان در اختیار کاربران داخلی و برون سازمانی قرار می دهد عبارتند از:

تاريخچه سازمان ، وظايف استانی ، سيمای استان (شامل خلاصه اطلاعات سيمای استان از قبيل مساحت ، جمعيت ، وضعيت منابع آبی ، وضعيت منابع طبيعی و اراضی کشاورزی ، وضعيت دام و طيور و واحدهای دامی صنعتی شهرستان ، شيلات و آبزيان ، ميزان توليد محصولات زراعی ، باغی ، جاليزی ، دامی و ... ، وضعيت صنايع تکميلی و تبديلی ، تعداد نيروی انسانی شهرستان در سالهای مختلف ) ، معرفی معاونت ها و مديريت های سازمان ، معرفی مسئولين سازمان ، معرفی سايت های مرتبط ، اخبار روزانه سازمان و شهرستان ها ، آگهی مناقصات ، قوانين و مقررات مرتبط با بهره برداران بخش کشاورزی ، تازه های کشاورزی و اطلاعیه ها و توصيه های لازم به کشاورزان و باغداران ، ارائه روندهای موجود در سازمان ، مقالات علمی ، ارائه آموزش های کاربردی ، پاسخ به پرسش های متداول مراجعین حضوری در سازمان و یا کاربران پرتال (در واقع پرسش هائی که کاربران با مراجعه به پرتال از طریق رایانامه های معرفی شده در بخش های مختلف پرتال ارسال کرده اند.

بخشی از خدمات سازمان از قبیل فیش حقوق پرسنل ، حضور و غیاب پرسنل ، ارائه پیشنهادات ، ارزیابی پرسنل ، وام ها و پس انداز ها را بصورت الکترونیک در پرتال سازمان ارائه دهد

 قابليت امکان سايت سازی يکی از امکانات مهم اين پرتال می باشد که توسط آن مدير ارشد پرتال می تواند زير سايت ايجاد کرده و در اختيار مديران خود قرار دهد.

 

 توسعه پرتال

به عبارتی ساده تر پرتال مکانی است برای قرار گرفتن نرم افزارهائی که خدماتی را به صورت الکترونیک به کاربر ارائه می دهد.

دیگر خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک بر روی پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جزء مراحل توسعه اين پرتال می تواند باشد که شامل:

- صدور مجوزها ، تسهیلات ، واگذاری ها و حتی آموزش ها

- امکان ايجاد فرم های درون سازمانی و برون سازمانی با قابليت گردش فرم بين کاربران پرتال و پيگيری روند انجام کار با کد رهگيری شخص توسط ماژول مديريت گردش کار که در اختيار کاربر قرار گیرد.

پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به آدرس www.tehran-agri.ir  ثبت و در دسترس عموم می باشد.

مديريت پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران زیر نظر معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی – اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه در حال انجام وظیفه می باشد.