فرم شکایات، پیشنهادات و ارسال درخواست به صورت الکترونیکی  
* = ضروري  
با سلام و احترام: مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آماده بررسي نظرات ، پيشنهادات و شكايات مردمي مي باشد. شكايات بدون قيد نام و نام خانوادگي ، آدرس كامل پستي و شماره تلفن غير قابل بررسي مي باشد.  
نكات قابل توجه: 1- از ارسال درخواست استخدام خودداري و براي اطلاع از فرصت هاي اشتغال ، سرمايه گذاري و كارآفريني و فرآيند انجام آن به سايت مربوطه مراجعه نمائيد 2-پاسخ بررسي انجام شده . به آدرس متقاضي (در صورت قيد آدرس كامل) ارسال مي گردد.  
 
*نام : *  
*نام خانوادگی : *  
* کد ملي:  
*شماره تماس:  بازگشت به صفحه اول >
* آدرس کامل و کد پستي:  
ايميل (e-mail):  
* شکايت / درخواست:  
كد تاييد : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*