لیست اخبار صفحه :1
امنیت غذایی، جهش تولید، مشارکت مردم

امنیت غذایی، جهش تولید، مشارکت مردم

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره تولید 6میلیون و 900هزارتن محصولات کشاورزی گفت: رونق جهاد کشاورزی استان تهران درسایه فرهنگ و مدیریت جهادی و مشارکت بهره برداران میسر است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب